Институции

Вълчев: Промените в Закона за висшето образование са почти готови

Промените в Закона за висшето образование /ЗВО/ почти са готови и те ще засегнат предимно системата на управление на държавните висши училища и акредитацията им.

Малки промени ще има в системата на финансиране, като на някои професионални направления, които са с най-голям очакван бъдещ недостиг на пазара на труда и най-малко студенти учат в тях, ще им дадем възможност за финансиране на таксите или за безплатно обучение.

Това каза пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на церемонията „Най-добрите университети на България за 2018 г.“. Наградите се връчват въз основа на резултатите от декември 2018 г. – от последното издание на Рейтинговата система на висшите училища у нас, което сравнява представянето на всички 51 висши училища у нас в 52 професионални направления.

Промените в ЗВО предвиждат ректорите да имат договори за управление на университетите, които ще ги направят по-отговорни за определени стратегически цели и задачи, каза министър Вълчев. Той обясни, че ще се насърчават висшите училища за подобряване на резултатите, за профилна специализация, за подкрепа на младите преподаватели, за повишаване на научната дейност и за свързването на нашите висши училища в университетски мрежи. Това са промени за държавните висши училища, а частните университети имат по-свободен модел на вътрешното си устройство, уточни министърът. Той каза, че промените в ЗВО ще бъдат предложени за обществено обсъждане вероятно до края на месеца или до началото на март.

В най-голяма степен искаме да насърчим професионалните направления по педагогика, енергетика, химични технологии, физически науки, математика, религия и теология, където има драматично нисък брой на студенти от гледна точка на бъдещите потребности, каза министър Вълчев. Той добави, че ще се насърчава приемът на студенти и във всички инженерно-технически професионални науки, в природните и аграрните науки. Оптимален е броят на студентите и той трябва да се запази в направленията по изкуствата, по социални грижи и по социология. В Медицинските професионални направления най-много се увеличи приемът на студенти през последните години – над 70 процента. В последната група са направленията в университетите, в които ще продължи намаляването на приема – по икономика, администрация и управление, право, политология и обществени комуникации, информира образователният министър.

На церемонията министър Вълчев връчи наградата на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков за това, че в Рейтинговата система на висшите училища за 2018 г. СУ е на първо място в 17 професионални направления. Сега чрез рейтинговата система диференцираме финансирането във висшето образование, насърчаваме научната дейност, отчитаме реализацията на завършилите студенти на пазара на труда и преструктурираме приема в университетите, обобщи министър Вълчев.

Награди за класирането си в рейтинговата система получиха различни университети, като те бяха връчени на ректорите им от министри и от заместник-министри, от кмета на София Йорданка Фандъкова, от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и от началника на отбраната генерал Андрей Боцев.

Източник: novini.bg