Институции Ученици

Вълчев: През следващите години ще има недостиг на всички видове специалисти

През следващите години и десетилетия в България ще има недостиг на всички видове специалисти, във всички сфери и системи.

„Младите хора, които ще навлизат на пазара на труда ще бъдат едва 2/3 от тези, които ще излизат от него, тоест ще навлизат в пенсионна възраст. Проблемът е не къде има недостиг и излишък на специалисти и в кои направления, а къде ще бъде по-малък този недостиг“.  Това обяви пред журналисти в Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той обясни, че това, което се прави в момента в системата на висшето образование е да се преструктурира приема. Единствените професионални направления, в които няма недостиг са тези от социалните науки, правните и стопанските науки, където продължава политиката за намаление на приема. Във всички други направления има недостиг на специалисти. Oсобено осезаема е липсата на кадри с професионално техническо образование.

„Само за да се поддържа Тракия – икономическа зона са необходими 3000 души за обезпечаване на работните места, отделно да се развива. Позициите, които изискват професионално техническо образование са тези, които са с най-висок ръст на доходите. В момента, в много предприятия тези позиции са с по-високи възнаграждения отколкото позиции, изискващи висше образование. Ние трябва да обвържем пазара на труда с пазара на образование. Това са са отделни пазара, със своя собствена логика. Инструментите, с които ние разполагаме са приема, преструктурирането, определянето на специалности с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда – това са специалности, в които хората, които ще се пенсионират в следващите 5 години са два пъти повече от тези, които в момента се обучават.

В сряда на министерски съвет за тези специалности в професионалните гимназии ще гласуваме допълнителни стипендии, както и за защитените специалности. Отделно предоставяме допълнителни средства на училищата, които обучат в тези специалности в системата на професионалното образование“, посочи министърът на образованието.

По отношение на хуманитарните профили, Вълчев посочи, че те са изключително важни за близкото бъдеще, когато голяма част от професиите ще бъдат заменени от машини и роботи. „Тогава основният капитал на човека ще бъдат креативността, въображението, възможността да свързва знания. В най-малка степен ще бъдат засегнати тези професии, които ще бъдат свързани с разбиране,с грижата на човека. Всичко това означава, че хуманитарния профил ни е необходим“, каза той. 

По думите на Вълчев, в системата на висшето образование има недостиг на студенти в няколко професионални направления. „Не е голям броят студентите в професионалните направления философия, история, религия, теология. Броят на студентите е нищожен. Това означава, че малка част от тези, които завършват хуманитарни профили, след това се реализират в хуманитарни и професионални направления в системата на висшето образование. Ние приоритизираме профилите и професиите, свързани с техниката, математиката и природните науки, защото имаме тревожен и драматичен очакван недостиг на студенти и специалисти в секторите, които изискват специалисти с инженери специалности. Този недостиг ще се задълбочава през следващите десетилетия. Същото може да се каже за педагогическите и природо-математическите науки. Днес имаме най-голяма трудност да стимулираме интересите на децата в областта на математиката, природните науки и техниката. Това се опитваме да направим с дейности по интереси, с преструктурирането на приема, без това да е за сметка на хуманитарния профил“, каза министърът на образованието.

Източник: actualno.com