Институции

Вълчев: Не е логично да има частно училище към държавен университет

Частно училище по компютърно моделиране и компютърни системи, което в момента се намира на територията на Техническия университет във Варна, може да стане държавно.

Казусът се обсъжда в четвъртък в града от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и представители на Техническия и Икономическия университети.

Според министъра идеята е в началото учебното заведение да функционира към Министерството на образованието в партньорство с двете висши училища. „Много е важно да имаме достатъчно специалисти в областта на компютърното програмиране и на дигиталната креативност. В Бургас беше открито такова училище, в София и Правец има училища към столичния Технически университет. В момента във Варна има свободен сграден фонд в кампуса на Техническия университет. Варна трябва и ще бъде един от центровете за развитие на информационните технологии в бъдещето, развитието на информационните технологии“, коментира Красимир Вълчев.

Той мотивира предложението с факта, че в следващите десетилетия предстоят още по-мащабни трансформации, свързани и с развитието на изкуствения интелект и навлизането му в редица професии. Според него това ще промени драстично разпределението на добавената стойност между регионите и различните бизнеси. „Не е логично да има частно училище към държавно висше училище, но има търсене. Това беше сигнал към нас, че задължително трябва да създадем такова училище. Готови сме да инвестираме и средства. В Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, който в момента е в Народното събрание и предстои да се разгледа, е предвидено сключването на договори между висши училища и гимназии, които дават право на преподаватели от университетите да преподават на ученици“, обясни още министърът. Той добави, че тук необходимостта е продиктувана от няколко неща, първото от които е, че Варна трябва да е един от центровете за развитие на информационните технологии, а и оформянето на един специалист по програмиране става по-рано, а не във възрастта над 18 години.

„Важно е още в гимназиален етап да се работи. В почти всички областни градове трябва да направим такива училища. В по-малките градове, най-вероятно ще стъпим на природоматематическите гимназии. Тук Математическата гимназия също работи в тази посока“, посочи Красимир Вълчев. Той добави, че дигиталните компетентности са свързващи и трябва да присъстват във всеки един предмет в училище и във всяка една професия и даде за пример това, че много скоро ще навлязат автономните комбайни, поради което децата, които учат в професионални гимназии, трябва да имат тези умения да настроят машините, не само да ги шофират.

Източник: novini.bg