Институции

Вълчев: Намалява приемът в държавните вузове

Приемът на студенти в държавните висши учебни заведения продължава да намалява, каза във Велико Търново министърът на образованието Красимир Вълчев.

Тази година  приемът във ВУЗ ще бъде около 70-72 %  от завършилите средно образование.

„Това е също високо число, но не е самоцел за нас. В някои професионални направления дори трябва да увеличим приема, защото има критично нисък брой в някои инженерни специалности и очакван недостиг на педагогическите специалности, особено след 10-15 години. По-голяма обществена загуба ще бъде, ако не обучим достатъчно специалисти в инженерно-техническите и педагогическите професионални направление, отколкото, ако обучим повече”, коментира министър Вълчев.

Той припомни, че в миналото във ВУЗ са били приемани около 30 % от завършващите средно образование, а преди три години процентът е стигнал 80. Според министъра, в системата печелившата формула е по-малко студенти, но по-добро и по-високо финансиране на тяхното обучение. Той обясни също, че за намаляването броя на студентите и закриването на специалности в университетите причината била и в отрицателните демографски тенденции, довели до закриването и на голям брой училища.

Източник: monitor.bg