Институции Ученици

Вълчев: Държавата да върне учениците в час!

Проблемът с отпадането на деца и ученици от образователната ни система, трябва да бъде решен от държавата, каза министърът на образованието Красимир Вълчев на работна среща на началниците на Регионалните управления на образованието, която се състоя в Камчия днес.

„Миналата година отчетохме 24 000 деца, които бяха включени допълнително в образователната система – подчерта Вълчев. – Усилията за включването на тези деца в образователната система са ежедневни. Отделно от тях са констатирани 8000, които са заминали в чужбина“, посочи той.

Образователният министър уточни, че за връщането на децата в образователната система се разчита основно на педагогическия персонал, особено на тези специалисти, които са училища и детски гради с концентрация на деца от уязвими групи, за които били отпуснати допълнително 25 милиона лева.

Според думите му много училища са назначили допълнително образователни медиатори, които работят със семействата на отпадналите деца, но това не означавало, че са обхванати всички деца. По думите му тези усилия трябва да бъдат перманентни по време на цялата учебна година.

Красимир Вълчев каза още, че 14 000 деца не са били намерени, за да бъдат върнати в системата, а други 10 000 са били открити, но въпреки положените усилия, не са успели да се върнат в училище, но работата с тях продължава. Той подчерта, че най-голямото отпадане от системата е след завършване на основно образование.

„Следващите десетилетия ще имаме повсеместен недостиг на пазара на труда, във всички сфери и системи – заяви министърът относно недостигът на учители в училищата у нас. – Тези, които ще влизат на пазара на труда, ще са две трети от излизащите. Все още имаме резерв на пазара на труда – има учители, излезли по-рано от пазара на труда, и сега се връщат, но основната мярка е увеличението на възнагражденията“, каза той.

Основният недостиг на преподаватели е особено остър в някои дисциплини – физика, математика, информационни технологии, ресурсни учители, каза министърът. Министерството има пълна инфорамция колко учители се пенсионират или предстои да навлязат в пенсионна възраст, но от друга страна има информация и за учащите във висши училища в специалност с придобиване на педагогическа правоспособност.

В сравнение с миналата учебна година се запазва продължителността на ваканциите, каза още министърът. Разликата е за седми клас, които ще учат с две седмици повече и съответно изпитите след 7-ми клас ще са през юни, но цялата кампания по кандидатстване и класиране няма да е по-дълга.

В момента близо 100 образователни институции се ремонтират изцяло по ОП „Региони в растеж“ и програмата за развитие на селските райони, съобщи още министърът. Общо в над 900 училища протичат ремонтни дейности.

По думите на министъра в малко над 50 училища в страната ремонтните дейности няма да са приключили до началото на учебната година, но навсякъде ще бъде създадена организация за стартирането на учебната година. Според него с наближаването на първия учебен ден този брой на училища ще намалее и вероятно ще е около 30-40, предава БТА.

Източник: dnes.bg