Училища

Вълчев: Джендър идеологията не трябва да се проповядва в училище

И като министър, и като родител, не смятам, че „джендър идеологията“ трябва да бъде проповядвана по какъвто и да е начин в училище. Уверявам ви, че ако има текстове в учебниците, или други прояви в образователната система, които проповядват „джендър идеология“, ще предприема действия за преустановяването им. Това може да стане с искане на промяна на съдържанието на учебник, спиране на анкета или нещо друго, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Елена Аксиева относно нередности в учебник по биология за девети клас, които, по думите й, противоречат на Конституцията на Република България.

В учебника пише, че „в зряла възраст младите хора достигат социална и полова зрялост“, а другото дискутирано е, че има „хомосексуализъм“, каза министър Вълчев. „Нали не очаквате да скрием от 16-годишни деца термина „хомосексуализъм, а що се отнася до термина „сексуална идентичност“, очевидно е от контекста, че става дума „за сексуална ориентация, а не за социална роля“, отбеляза той. „Аз самият не мога да видя в текста, който визирате, внушаване на „джендър идеология“. Не съм нечувствителен към проблема и затова допуснах, че може да нямам „око“ или не съм толкова голям специалист по „джендър идеология“, като вас“, с тези думи се обърна образователният министър към Елена Аксиева. Вълчев отбеляза, че се е консултирал с различни специалисти, но и те четат и не виждат „джендър идеология“. Отделно от това, авторите на учебника са уважавани учени, а не „джендър идеолози“, заяви министърът.

Съзнавам, че темата е актуална и привлекателна за политическо говорене и дори усещам надпревара в „антиджендър реториката“, но, ако възприемем вашата логика да осъждаме и забраняваме всичко, което периферно, звуково или по някакъв друг начин, кореспондира с термини от „джендър идеологията“, рискуваме да забраним цялото сексуално, здравно и дори гражданско образование, коментира министър Вълчев. Той добави, че така рискуваме да забраним и говоренето за равнопоставеността на половете, рискуваме и „антиджендър“ говоренето да прерасне в истерия или цензура. Според образователния министър имаме нужда от положителен обществен разговор на какви ценности да възпитаваме децата си, на какви знания и умения да ги научим, как да ги направим добри хора и пълноценни граждани, как да им преподаваме сексуално образование, което изисква деликатност на преподаването. Тези разговори не трябва да водим в условията на морална паника, заяви министър Вълчев.

Той информира, че за този учебник по биология не са отпускани държавни средства, тъй като купуването на учебниците за девети клас не се финансира от държавата. По искане на народни на народни представители сме сформирали не само комисия, но и „механизъм“ за преглед на съдържанието на учебниците, както и на текстовете в тях с дискусионни и спорни моменти, каза министър Вълчев. Той уточни, че над 3500 учители са се включили в този „механизъм“ за четене на учебниците, както учени и преподаватели от висшите училища.

Източник: novini.bg