Институции Ученици

Вълчев: В страната има 4 000 язовира, единици учат за хидроинженери

В страната имаме около 4 000 язовира, които се нуждаят от специалисти по поддръжката им, а на практика единици искат да учат за хидроинженери.

Масово се записват за психология, плащат да се дипломират, а къде отиват после – никой не може да каже. В същото време ние даваме по две, предстои да дадем трета стипендия за желаещите да изучават математика, но желаещи няма!“, заяви в Стара Загора министърът на образованието Красимир Вълчев, който взе участие в организиран от общината дебат по проблемите на образованието и подготовката на кадри.

Според него държавата и институциите продължават да бъдат недостатъчно реактивни на промените. И ако в сферата на училищното образование имало известен напредък, не така стояли нещата във висшето.Там продължавало да властва крайно затвореният модел на академичната автономия, който преди 30 години е имал задачата да предпази висшите училища от „лошата държава“, но сега вече се превръща в пречка.“

„ Голямата част от ВУЗ-овете живеят в условията на самодостатъчност и на недостатъчна реактивност на промените в външната среда.Затова сме предложили на обществено обсъждане и на законопроект за промени и допълнения  в закона за висшето образование.Висшите училища трябва да бъдат по-свързани с местния бизнес, с другите университети, те трябва да влязат в европейските образователни мрежи, за да бъдат разпознаваеми!“, подчерта той . Вълчев поясни, че желанието на община Стара Загора да привлече инвеститори в областта на високите технологии и с висока добавена стойност може да стане само ако междувременно бъдат подготвени и кадри като се използва съществуващият училищен потенциал и той бъде награждан.

“Не само няма да намаляме приема в природоматематическите гимназии, но и ще го увеличава като стимулираме въвеждането на обучение по информационни технологии. За това може и трябва да съдейства и Тракийският университет, където е необходимо да се създаде катедра по информационни технологии, след което да се акредитира и съответното професионално направление.Необходима е промяна в класификатора на професионалните направления, които в голяма степен не са свързани и често работят сами за себе си.“, допълни просветният министър и за пореден път напомни ,че не може само неговото ведомство да бъде инициатор за промените.

Източник: monitor.bg