Институции Учители

Вълчев: В средните училища заплатата е 1100 лв., във висшите – 1900

Средната заплата на преподавателския и академичния състав в държавните висши училища е 1900 лева, а в средните училища е 1100 лева.

Средната норма на преподавателска заетост на учителите е 700 часа, а на преподавателите във висшите училища е 300 часа, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на заседанието на парламентарната образователна комисия, на която се обсъждат промените в Закона за висшето образование (ЗВО) между първо и второ четене.

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков попита защо субсидията за висшето образование се повишава през последните четири години с много по-ниски темпове от тази в училищното образование.

Министър Вълчев отговори, че в предишни години ръстът на субсидията за висшите училища беше много по-висок от ръста на субсидията за предучилищното и училищното образование. Ако искаме да съпоставяме двете системи, то в системата на висшето образование различията са много по-големи, отколкото в системата на училищното образование, защото едната е много по-малко регулирана от другата система, коментира министърът.

По думите му в някои висши училища „се поддържат губещи специалности, губещи магистърски програми, има понижена склонност за преструктуриране вътре в университетите и системата служи на статуквото“. Щом ректорите искат повече пари, трябва да уверят, че системата служи на развитието, а не само на статуквото, коментира министър Вълчев. Той заяви, че сега възнагражденията в университетите се определят от академичните ръководства.

Образователният министър препоръча да не се сравняват учителите и университетските преподаватели, защото при учителите разликата между минималните и максималните заплати е 40 процента, а в академичните среди тази разлика е между 2,5 и 3 процента. Висшите училища са избрали да поддържат заплатите на асистентите средно по-ниски от учителските заплати, отбеляза министър Вълчев. Той каза, че се предлага да се утвърждава само една минимална работна заплата във висшето образование – тази за най-ниската длъжност, която е на асистентите. Това е сигнал, че университетите трябва да инвестират в младите преподаватели, посочи министърът.

Председателят на Синдиката „Висше образование и наука“ към КНСБ доц. Лиляна Вълчева заяви, че 22,7 милиона лева са необходими допълнително за 2020 г. за повишение на заплатите на младите преподаватели (асистентите) в университетите.

Източник: dariknews.bg