Институции

Вълчев: Вървим към дуално обучение и във висшето образование

Стратегията за развитието на висшето образование след 2020 г. ще акцентира върху по-качественото включване на завършващите в пазара на труда.

Чрез документа ще се търси и начин да се увеличи присъствието на студентите в редовна форма на обучение в държавните университети. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на дискусия за предизвикателствата пред висшето образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, предаде БНР.

„Ако искаме да имаме по-качествено образование и да придобият повече знания и умения, студентите трябва да са по-въвлечени в образователния процес“, отбеляза Вълчев.

„Ние готвим и стратегия за следващия период след 2020 година. Тази политика на профилна оптимизация, насърчаване на специализацията на висшите училища в силните им професионални направления, така или иначе ще приключи. През последните години направихме една много голяма промяна – преструктурирахме приема, намалихме го. Най-голямото предизвикателство пред държавните висши училища е това да бъдат свързани в европейски университетски мрежи, да се подготвят за епохата на цифрова трансформация, изкуствен интелект, да променят учебните си планове, да се подготвят за учене през целия живот“, обясни просветният министър.

В разработваната стратегия за висшето образование ще се заложи дуална форма на обучение, както бе въведено в средното образование, за да се засили връзката с бизнеса и да се отговори на специфичните потребности на пазара на труда.

Според студентите преструктурирането на висшето образование трябва да е най-вече в посока на приоритизиране на специалности, така че да съответстват на нуждите на пазара на труда.

Източник: novini.bg