Учители

Възможност за включване в мащабен държавен образователен проект

1. Учители предметници с добър английски език (в частта reading comprehension и listening), които познават в детайлите учебния материал и държавните образователни изисквания на МОН по предметите Математика, Биология, Химия, Физика, Човекът и природата за класовете 3-12. Основната работа на експертите е изчитане на чуждите електронни уроци и анализ на съдържанието (съотнасяне на даден електронен урок към предмет/клас/ конкретна част от учебната програма).

2. Учители предметници, които познават в детайли учебния материал и държавните образователни изисквания на МОН по предметите Математика, Биология, Химия, Физика, Човекът и природата за класовете 3-12. Основен акцент на работата – редактиране и коригиране на съдържанието след като преводачите са го превели на български език; финално съотнасяне на даден електронен урок към предмет/клас/ конкретна част от учебната програма.

Моля заинтересованите лица да регистрират разширения си профил в портала Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg (https://teacher.bg/cs/user/EditProfile.aspx) и в случай, че кандидатурата ви ни заинтригува, ще се свържем с вас за разговор. В случай, че останем доволни от съвместната ни работа, ви гарантираме както атрактивно възнаграждение, така и включването ви в подобни проекти и в бъдеще.