Училища

Във всяко училище ще има униформен полицай

Във всяко училище ще има полицаи, които ще се грижат за безопасността на учениците по време на занятията.

Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов е издал заповед, свързана с опазването живота и здравето на подрастващите.

МВР е провело общо над 200 срещи с регионалните ръководства на МВР, кметове и др. представители на общините. На срещите са били дискутирани проблемите със сигурността на учениците.

МВР е констатирало, че охраната на училищата се извършва от портиери, а не от квалифицирани охранители, наблюдава се скок на престъпленията в училищата, извършени от роми.

В районните управления на МВР е създадена организация за извършване на проверки в търговските обекти и заведенията в близост до училищата. Ще бъде проверявано дали се продават алкохол и цигари на ученици и дали заведенията обслужват подрастващи в нарушения на нормативната уредба.

Полицаите също така ще наблюдават за разпространение на наркотици на местата, където се събират учениците, тъй те като са особено привлекателни за дилърите.

Ще бъдат отстранявани и неправилно паркирани автомобили в училищата.

Извършени са и проверки на учебните заведения за пожарна и аварийна безопасност на сградите. Констатирани са нарушения, като напр. липса на пожарогасители, блокирани евакуационни пътища, липса на осветление, не отделени стълбищни клетки от етажните коридори, липса на авариен изход, наличие на леснозапалими облицовки, липса на пожароизвестителни инсталации и др.