81 на сто от директорите на учебни заведения с деца от малцинствата смятат, че механизмът за обхащане и задържане в клас дава ефект, а 67% чувстват по-голяма подкрепа от други институции.

В същото време 58% възприемат ефекта по-скоро като минимален. Допитването е направено по време на среща на Център „Амалипе” сред 200 школски шефове.

Запитани кои фактори смятат за най-важни в политиката в образованието, те поставят на първо място увеличението на учителските заплати, а на второ – отпускането на допълнителни средства за работа с уязвими групи. Като положителни оценяват също механизма за обхват, създаването на обединени училища, промените по отношение на делегираните бюджети и присъждането на статус „иновативно училище”.

На въпроса дали увеличението на бюджета тази година ще покрие 20-процентния ръст на заплатите, 46% от директорите отвръщат – по-скоро да, но на кантар, а 21% – не, макар и с малко.

Във всяко пето училище над 90% от бюджета отива за възнаграждения. Вместо да правят образование, директорите там са принудени да правят сметки, обобщи председателят на „Амалипе“ Деян Колев. Като посочиха, че според 78% от школските шефове трябва да отпадне таксата за подготвителни групи, от организацията препоръчаха това да стане държавна политика. Настояват и за осигуряване на средства на деца от малките населени места не само до училище, а и до най-близката професионална паралелка.