Учители

Във Враца ще се проведе семинар “Лидери в образованието“

На 21.01.2015г., от 13:00 ч. в Конферентната зала на третия етаж в РИО Враца, ще се проведе работен семинар на тема „ЛИДЕРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“, представяне съвременни педагогически практики за дизайн на образователния процес в училище (Understanding by Design).

Целта на семинара е запознаване с образователните програмите на Фондация „Америка за България“ – „Обучение на обещаващи лидери в образованието“ и „Академия за училищни лидери“.

На срещата ще бъде споделен опит и добри практики от учители, участвали в професионалните обучения в Тиичърс колидж, Колумбийски университет, Ню Йорк, САЩ : Богдана Христова, Помощник-директор учебна дейност в ЕГ „Йоан Екзарх“-Враца и Калина Николова, Старши учител по Английски език в ПМГ „Акад. Иван Ценов“-Враца

Целта на спонсорираните от Фондация „Америка за България“ програми е да се подпомогне развитието и модернизирането на българската образователна система.

Работния семинар се организира за популяризиране на програмите за професионално развитие, запознаване и практически задачи за учители и директори от Област Враца със съвременните педагогически практики на дизайн на образователния процес в училище

За участие са поканени: инспектори от РИО Враца, директори, помощник-директори, главни учители, старши учители, учители от държавните и общински учители от Област Враца, проявяващи интерес по темата.