Училища

Във Враца отчитат добро представяне на фестивала ”Наука на сцената”

Екип от двама учители и четири ученици представи по достоен начин две общински училища – ОУ “Никола Вапцаров”,Селановци и СОУ “Христо Ботев”, Оряхово на четвъртото издание на Националния фестивал “Наука на сцената”, проведен от 26 до 28 октомври в град Севлиево, информират на страницата на РИО – Враца.

Екипът беше единствен представител на област Враца във фестивала. Научен консултант и музикален озвучител на проекта е Даниела Кунчева -учител по математика в ОУ “Н.Вапцаров”, Селановци,  сценарият и режисурата са на Виктор Кунчев-учител в СОУ “Хр.Ботев”, Оряхово, а на сцената проектът е реализиран от учениците Гергана Стефанова, Денис Рашкова, Иван Спасов и Виктор Кунчев.

Авторитетното жури удостои представения шоу спектакъл “Хей, физика, здравей” с трета награда в раздела “Театрални постановки и демонстрации на сцена”(това е единствената удостоена постановка в област”Физика”).

Освен с престижното трето място и наградата на публиката, спектакълът е номиниран като кандидат да представи България на следващото европейско издание на фестивала през 2013 г.

РИО-Враца изказва благодарност на колегите учители от ОУ “Н.Вапцаров”-с.Селановци и СОУ “Хр.Ботев”-Оряхово и техните ученици и ги поздравява за постигнатия успех!

Още по темата