Учители

Във Велико Търново търсят училищни пазачи

Липсата на охрана и недостатъчно осветление около училищата са сред основните проблеми в началото на учебната година във Велико Търново и областта.

Това е констатирано след проверка от страна на МВР, която е извършена в 94 учебни заведения и 81 детски градини. Най-често констатираните при инспекциите нарушения са свързани с липсата на сигнално-охранителна техника, видеонаблюдение или физическа охрана, недостатъчно осветление около учебните заведения, изтрита маркировка, увредени огради.

Изпратени са 46 писма за отстраняване на нередностите до кметовете на населените места и Регионалния инспекторат по образование за отстраняване на тези пропуски, за да се гарантира сигурността на децата в учебните заведения.