Мнения

Във Варна се проведе информационен ден по ОП НОИР

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е един от основните инструменти за постигане на общоевропейските и националните цели в областта на образованието и науката“, заяви по време на информационното събитие във Варна, заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.

Варна е поредният град, включен в мащабната информационна кампания, която Министерството на образованието и науката организира, за да популяризира възможностите за кандидатстване по новата оперативна програма.

В зала „Пленарна“ на община Варна над 200 учени, преподаватели във висши училища, представители на бизнеса и на неправителствения сектор, граждани  дойдоха да се запознаят със структурата на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) с управляващ орган Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката (ГД СФМОП).

Партньор на събитието бе Областен информационен център Варна.

От страна на домакините приветствие към участниците беше отправено от г-жа Лилия  Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна.

В първата част на информационната проява г-жа Виктория Ангелова от дирекция „Икономическа политика“ на Министерството на икономиката представи процеса на интелигентна специализация и изпълнението на плана за действие към Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Тя подчерта, че завършването на този процес е от изключителна важност за финансиране на мерките за наука и иновации по двете оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“.

Поради допълването на двете оперативни програми в областта на научните изследвания и иновациите по инициатива на МОН в информационната кампания участват и експерти от Министерството на икономиката.

Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ беше  представена от г-н Димитър Платников от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката.

При представяне на приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие на ОП НОИР от проф. Николай Денков бе обърнато специално внимание на възможността за развитие на младите учени чрез програмата, както и на връзката между науката и бизнеса за устойчива икономика.

Стоян Цонев, началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, представи първите одобрени критерии за избор на операции по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР.

Събитието във Варна беше седмата поред информационна инициатива, с която приключва първият етап от мащабната информационна кампания на Министерството на образованието и науката за популяризиране възможностите за кандидатстване по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Източник: Пресцентър на МОН