Мнения

Въвежда се компютърно оценяване на матурите

От тази година се въвежда независимо външно оценяване и компютърно проверяване на тестовете от зрелостните изпити, което цели премахване на субективния фактор и налагане на еднакви критерии в оценяването на всички зрелостници. Това посочват правилата на МОМН за информационна сигурност на зрелостните изпити, разпространени до всички училища от Регионалния инспекторат по образованието, София.

 

Всяка писмена работа ще се проверява най-напред от двама оценители от националната комисия по съответния предмет. Първият поставя шаблон върху теста и оценява откритите въпроси. Вторият също ще проверява откритите въпроси, като и ще поставя средноаритметична оценка между неговата и на колегата си.

 

В третия етап техническо лице проверява дали е вярно математическото изчисление.

 

Четвъртата фаза е сканиране на тестовете. Задължително експерт по информационни технологии сканира списъците с отговорите и проверените от оценителите резултати, като компютърът също ще даде оценка.

 

След това компютърния специалист заедно с техническото лице ще проверяват дали компютърът е открил грешка в оценяването. Ако бъде открита грешка председателят или зам. председателят трябва да дойде до компютъра и да се увери лично в допуснатата неточност, след което да се разпише под финалната оценка на компютъра.

 

Технически работник ще следи движението на папките с тестовете от сейфа през оценителите до скенера и евентуално до председателя на комисията. Техническият работник ще попълва в електронна система специално досие за движението на папката с изпитните работи и оценките. В протокол за целта ще е записано през чии ръце е преминал тестът на ученика, преди да стане ясна финалната оценка от зрелостния изпит.

 

Нововъведението се реализира чрез националната програма на МОМН „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”, която Teacher.bg описа тук. Програмата е с бюджет 13 млн. лв.