Ученици

Въвежда се задължително двугодишно предучилищно обучение

Всички детски градини са длъжни да въведат двугодишно предучилищно обучение за децата, които тази година навършват 5 години.

Родителите, които не запишат децата си на задължителна предучилищна, ще бъдат глобявани между 50 и 150 лева при първо нарушение и до 500 лева при второ.

Това е заложено в Закона за училищното и предучилищно образование, който влезе в сила в средата на миналата година, каза Ваня Трайкова, експерт по предучилищното образование в просветното министерство. Това ще се извършва и в училищата, в които капацитетът на сградата го позволява.

„Предучилищното образование в училищата се осъществява при едни задължителни изисквания, които трябва да спазва училището, като да осигури подходящата среда за 5- и 6-годишните деца и ако училището не може да я осигури, то няма как да е задължено. Частните детски градини, които са разкрити по реда и условията на закона, както старият закон за народната просвета, така и по новия закон за предучилищното и училищното образование, предоставят също задължителна предучилищна подготовка и те могат да издават съответните документи на децата. Те не са поставени при различни условия“, обясни Трайкова пред БНР.

Източник: dnes.bg