Мнения

Въвеждат точково оценяване след IV, VII, X клас и на матурите

Новият държавен образователен стандарт за оценяване на учениците предвижда възможност за оценяване в точки. Става въпрос за националното външно оценяване след IV, VII и X клас, и за държавните зрелостни изпити. Въвежда се скала за преобразуване на оценките, получени в училище, като за отличен (6)се дават 50 точки, за много добър (5)– 39 точки, за добър (4)– 26, а за среден (3)– 15 точки. Оценяването с точки се счита за по-прецизен и точен метод за измерване на резултатите на учениците. Това каза Станимир Цветков – начални отдел в Центъра за контрол и оценка на качеството в училищното образование по време на конференция „Създаване на качествено учебно съдържание в условията новия Закон за предучилищното и училищното образование“, организирана от издателствата „Анубис“ и „Булвест 2000“. Така най-високият общ бал за влизане в гимназиите след VІІ клас вече става 500 точки вместо познатото досега 36.00. Резултатът от ДЗИ в ХІІ клас ще се изписва в дипломата с оценка, но ще се отбелязват и получените на изпита точки.

На конференцията бяха представени още утвърдените програми по български език и литература и по математика за Vи VI клас, както и проектите на програми за гимназиалния етап, които предстои да бъдат подложени на публично обсъждане. Само българска литература е предвидено да бъде изучавана в VII, X, XI и XII клас, съобщи Красимира Александрова – главен експерт по български език и литература към Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министреството на образованието и науката (МОН). В VIIIи IX клас ще се изучава световна литература от античността до модернизма.

Освен новото учебно съдържание конференцията разгледа и методиката на смесеното обучение и преподаването чрез печатен и електронен учебник. Смесеното обучение пести време на учителя, но преподаването чрез него трябва да е предварително много добре подготвено, каза Маруша Кмет от словенското издателство Рокус Клет. Учебниците не трябва да имат дълги текстове, защото учениците търсят и възприемат все по-кратко съдържание, предупреди преподавателят по ИТ Ангел Ангелов от училище „Сава Доброплодни“ в Шумен.

Все повече българските образователни продукти се издигат на нивото на съвременните очаквания и новите технологии, каза от името на организираторите „Анубис“ и „Булвест 2000“ Николай Табаков. Съвременният учебник вече официално съществува като печатно и електронно издание, въпреки че финансовото обезпечаване на електронното издание все още е отговорност само на издателите, добави той.

Да гледаме на образованието като на подготовка за живота, призоваха от Институт „Монтесори България“, чиито представители също взеха участие в конференцията. Институт „Монтесори“ и издателство „Булвест 2000“ планират съвместно издаване на оригиналните трудове на Мария Монтесори, като първият от тях ще излезе от печат през 2017 г.