Ученици

Въвеждат се нови учебни предмети

С увеличаване на броя учебни седмици ще се въведат и нови учебни предмети, като се запазва седмичната натовареност на децата, съобщи зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева.

Предвижда се за първокласниците тя да бъде 22 часа седмично, като ще нараства постепенно. Така за учениците в гимназиите вече ще бъде 32 часа.

Кастрева каза, че в момента учениците ни са с най-кратките учебни занятия спрямо връстниците си в чужбина и скъсяването на ваканцията ще помогне да не късат връзката си с училището.

Новите предмети, които ще влязат в училище, са предприемачество, което става задължителен предмет още в началния етап, и компютърно моделиране, който ще се изучава от трети клас. В програмите вече влиза и гражданското образование, което в прогимназията е интегрирано в останалите предмети, но от 9 клас нагоре ще се изучава като самостоятелен учебен предмет.