Учители

Въвеждат по-строги правила за учителите в градините и училищата?

След кадрите с насилие над деца в детска градина в Бургас се въвежда по-строг контрол на поведението на учителите. Мерките ще са насочени както към педагозите в градините, така и към тези в училищата.

Случаят в Бургас е причина от МОН да добавят към задължителния етичен кодекс на учителите и допълнителни права и задължения. Директорите на детски и учебни заведения у нас ще трябва да разработят норми за поведението на персонала. Регулатор ще трябва да следи за изпълнението им и да информира своевременно ръководството за възникнала проблемна ситуация.

Видеонаблюдение вече ще следи за нередности в бургаската детска градина „Брезичка“. Родителите обаче не вярват това да реши проблема. Новият директор от своя страна дойде с обещания за строг контрол над работата на възпитателите.

Като превенция срещу други подобни случаи от образователното ведомство ще поискат от всички директори да разпишат правила за поведение на педагозите. Контролът за спазването им обаче няма да е само в ръцете на директорите. Във всяко училище и детска градина има както обществени съвети, така и училищни настоятелства – те са израз на гражданския контрол.

Подобни правила вече са създадени в столичното 51-во училище. На педагозите се забранява „да прилагат форми на психическо и физическо насилие върху учениците и да накърняват личното им достойнство“. Също и да дискриминират децата по пол, религия и етнос. Всеки ученик, който се почувства засегнат от учителя си, може да подаде сигнал срещу него.

Преподавателите твърдят, че не се чувстват обидени от това, че работата им се следи под лупа. Разписани правила има и за учениците. Всеки клас създава своите с помощта на родителите. За всяко провинение е предвидено и наказание. Дъвката в час се наказва с допълнително домашно.

Източник: nova.bg