Ученици Училища

Въвеждат нови правила за прием в детските ясли във Варна

Нови правила за прием в детските ясли на територията на община Варна одобриха членовете на правната комисия към Общинския съвет.

Целта е да се уеднаквят критериите за прием в яслите и детските градини и да се улеснят родителите при кандидатстване в общински заведения.

Промените се правят и заради влезлия в сила Общ европейски регламент за защита на личните данни, стана ясно на заседание. Една от промените е свързана с подаването на заявления за участие в класиране. Досега то можеше да се извършва целогодишно, но според новите правила, ще е за календарна година.

Системата ще се отваря за регистрации на заявления на 10 януари и ще се затваря на 15 декември. След приключване на приема за календарната година, личните данни на децата и заявителите ще се заличават. По този начин се дава възможност на родителите за равен старт, който произтича от факта, че няма значение кога е подадено заявлението.

Има промяна и в сроковете. Досега родителят посочваше месеца и годината, от които иска детето му да участва в класиранията за прием. Според новите правила, той ще може да избира между два периода- или от 1 януари до края на годината, или от 1 май до края на годината.

Предвижда се да има две големи класирания – през май и през август, но ще има и ежемесечни – при наличие на свободни места в яслите. Друга новост е, че се въвеждат допълнителни точки за поредност на желанията за детски заведения. Родителят ще има право да посочи до 10 ясли, като за първо желание ще се дават 9 точки, за второ – 8, за трето – 7, така до десето желание, при което няма да се дава допълнителна точка.

Заради тези нововъведения се налага промяна и при точките по основните критерии. Критериите, които досега носеха по 1 и 2 точки, след поправките ще получават съответно по 10 и 20 точки. Класирането на децата ще се извършва в низходящ ред, в зависимост от събрания общ брой точки по посочените от родителите критерии, описани в правилата. При равни условия ще се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа от електронната система за прием – децата ще се подреждат във възходящ ред по случайно число.

За да влязат в сила новите правила за прием в детските ясли, е необходимо одобрението на Общинския съвет.

Източник: monitor.bg