Училища

Въвеждат електронно обучение в неделните училища зад граница

Българските неделни училища в чужбина вече ще получават финансиране от държавния бюджет. Парите ще подпомагат обучението по български език и литература, история и география на България. Държавата ще се ангажира в-по-голяма степен, тъй като в новия закон за образованието е записано, че има ангажимент и към българските училища извън страната.

В тази връзка, проект за постановление на МС предвижда промяна в системата на финансиране, която да улесни организациите, които сега се грижат за обучението на българчетата зад граница – дипломатически мисии, български православни църковни общини  и славянобългарския манастир „Св. Георги Зограф” в Атон.

Освен начина на финансиране, новият регламент засяга и организацията на учебния процес. Вече ще има възможност да се осъществява електронно обучение с частично присъствени часове и електронно обучение, което да е изцяло дистанционно. Въвеждат се отделни нормативи за дете, което посещава занятията, което е в електронна форма на обучение, което посещава кандидатстудентски курсове и се готви за наш университет или пък участва в кръжочни форми за съхраняване на българското самосъзнание.

Ще бъде прецизирана процедурата по вписване и отписване от Списъка на българските неделни училища в чужбина. Предвижда се също да се увеличат  съвместните дейности на МОН с дипломатическите представителства на България в чужбина, чрез които ще се осъществява мониторинг на неделните училища.

Предстои да бъдат определени градове и райони, в които мрежата от български неделни училища е достатъчна, за да бъдат обхванати децата на сънародниците ни зад граница. При нужда има готовност и за командироване на учители по български език и литература, които да дадат рамо на обучението, организирано от самите дипломатически мисии.

Парите, които ще се дават на организациите, ще се отчитат с електронна система.

Източник: marica.bg