Училища

Въвеждат електронен прием в детски градини училища в Сливен

Автоматизирана система за електронен прием в детските ясли, детските градини и първи клас ще бъде въведена от Община Сливен от следващата година. Това стана ясно на работна среща с директори на учебни и детски заведения, на която присъстваха зам.-кметът Пепа Чиликова, директорът на дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ Милена Чолакова и експерти.

На форума бяха представени добрите практики на други общини, които предлагат услугата. Беше отчетено, че работата й ще облекчи значително родители, директори и администрацията на Община Сливен. Автоматизираната система ще бъде изградена от публичен модул за родителите на децата, подлежащи на прием в детска ясла, детска градина или първи клас, административен модул за детските и учебни заведения и модул за класиране – предназначен за работа в Общината. Tя ще предлага ясни правила, уеднаквени критерии за приема и контрол върху дейността в учебните и детските заведения.

Родителският профил ще даде възможност на всеки родител за регистриране или редактиране на заявление, проследяване историята на регистрацията и последващите редакции, изтегляне на актуалното заявление за участие в класиране, статус на детето и чакащо класиране. Всеки родител ще вижда данните само за собственото си дете. 

Източник: novini.bg