Учители

Въвеждат длъжност стажант-учител

„Една от мерките в насока развитие на образованието у нас е мотивирането на бъдещите преподаватели с въвеждането на длъжността стажант-учител и осигуряване условия за повишаване квалификацията на учителите, повишаване на заплатите, създаване на преференции за младите учители“, обеща министърът на образованието Анелия Клисарова в Стара Загора.

Анелия Клисарова е категорична, че няма да се закриват ресурсните центрове в страната, които подпомагат интегрирането на учениците със специални образователни потребности.

„Трябва да има индивидуален подход към всяко дете, в зависимост от неговото състояние – физическо и умствено и развитието му, ние трябва да преценим в кое училище трябва да ходи“, каза министърът.

„Хубаво е колкото може повече деца да бъдат в училищата, където са техните връстници, но трябва да оценим и техните състояния, които са понякога доста тежки и не е възможно да посещават такова училище“, посочи Клисарова, цитирана от dnes.bg.

Според нея е добре децата да са в социална среда с връстници на тяхното ниво на развитие, да им бъдат осигурени по-специални грижи, а към училищата да има центрове за рехабилитация.