Училища

Въвеждат външно оценяване на училищата

Председателят на комисията по образование в парламента Милена Дамянкова обясни, че допълнителното финансиране на училищата и детските градини ще е външна оценка на качеството на образованието и ще зависи от оценката от инспектирането.

Детските градини и училищата с добри образователни резултати сами ще могат да решават за какво да изразходват средствата, които получават.

Заведенията, които имат лоша оценка или недобри резултати при инспектирането, също ще получават средства, но те ще са целеви – за преодоляване на дефицитите, които са констатирани.