Мнения

Въвеждане на теми за ЕС в училище

На 25 февруари 2016 г. в Зала 1 на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“  се провежда еднодневен семинар „Въвеждане на теми за ЕС в училище“.

Събитието е по проект „Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти (EU PETR)“ (ERASMUS +,  Jean Monnet Action).

За участие в семинара са поканени директори на училища, директори на детски градини и главни учители от цялата страна, а така също представители на РИО и МОН. Семинарът  се излъчва онлайн „на живо“ чрез разработена по проекта платформа, в която към момента са регистрирани 715 потребители.

Гледайте на живо от тук