Училища

Въведоха такси за предучилищните групи в Шумен

Общинският съвет взе решение да бъдат въведени такси за 5 и 6-годишните в детските градини. Решението бе подкрепено от 21 общински съветници, 6 бяха „против“ и 6 „въздържал се“. Таксата за децата в Шумен ще бъде 25 лв., а в кв. Макам, Мътница и Дивдядово, както и в селата – 20 лв. От заплащане са освободени родителите, които взимат социални помощи или детски надбавки, което бе последното предложение от общинска администрация.

Срещу въвеждането на таксата се обявиха от БСП, като общинския съветник Анатоли Стоянов посочи, че това ще доведе до финансови затруднения за някои семейства. Омбудсманът Иван Капралов предложи таксите да не бъдат въвеждани – така, както е досега. Предложението да не се плащат такси от родители, получаващи помощи, пък би било разделяне на децата.

Според председателят на Сдружението на директорите в системата на средното образование Даниела Димитрова таксите и размерите им са приети добре от родителите.

Подобна такса се събираше до юни 2013 година, когато с решение на Административен съд-Шумен бе отменена. Магистратите мотивираха решението си, с това че вземаната такса е назаконосъобразна, тъй като според Закона за народната просвета обучението, в детска градина на деца, в предучилищна възраст е напълни безплатно за родителите.

Връщането на таксата става възможно с промяна в Закона за предучилищното и училищното образование, влязла в сила на 1-ви януари т.г.

Източник: dariknews.bg