Ученици

Въведоха нови правила за разпределяне на ученическите стипендии

Нови правила за разпределяне на средствата за стипендии за учениците след осми клас бяха приети вчера от Народното събрание и ще влязат в сила от втория учебен срок. Размерът на стипендията вече ще варира от 21 до 50 лв, което на практика значи потенциално увеличение до повече от 100% при определени условия.

От 2014 г. за пръв път общият бюджет на училището за стипендии ще бъде обвързан с постигнатите резултати на матурите, пише „Сега“.

В момента стипендиите за успех са твърда сума – 21 лв на месец, и се полагат на всеки ученик с успех над 5.50. Социалната стипендия за деца с месечен доход на член от семейството под минималната заплата (при минимален успех от 4.50) е 18 лв. месечно. Децата със социални потребности и тези без родители вземат твърдо по 21 лв.

Стипендиите вече ще са от 21 до 50 лв, но няма да са полагаеми за всички ученици, които минават еднакъв и фиксиран праг на доход и успех. Те ще зависят от решение на училището каква част от общата сума да отиде за стипендии.

Школото ще определя автономно и конкретния размер на сумите, както и критериите за успех и доход. Нови правила ще има и за определянето на общия бюджет на училището за стипендии. Те ще са обвързани с възможностите на държавния бюджет, заложен за съответната година.

От 2014 г. парите за стипендии на училищата ще могат да бъдат обвързани и с резултатите от матурите, както и със социално-икономически и демографски особености на общината, свързани с достъпа до образование. Повече за критериите се очаква от МОМН.