Въведоха нови правила за разпределяне на ученическите стипендии

Въведоха нови правила за разпределяне на ученическите стипендии

Нови правила за разпределяне на средствата за стипендии за учениците след осми клас бяха приети вчера от Народното събрание и ще влязат в сила от втория учебен срок. Размерът на стипендията вече ще варира от 21 до 50 лв, което на практика значи потенциално увеличение до повече от 100% при определени условия.

От 2014 г. за пръв път общият бюджет на училището за стипендии ще бъде обвързан с постигнатите резултати на матурите, пише “Сега”.

В момента стипендиите за успех са твърда сума – 21 лв на месец, и се полагат на всеки ученик с успех над 5.50. Социалната стипендия за деца с месечен доход на член от семейството под минималната заплата (при минимален успех от 4.50) е 18 лв. месечно. Децата със социални потребности и тези без родители вземат твърдо по 21 лв.

Стипендиите вече ще са от 21 до 50 лв, но няма да са полагаеми за всички ученици, които минават еднакъв и фиксиран праг на доход и успех. Те ще зависят от решение на училището каква част от общата сума да отиде за стипендии.

Школото ще определя автономно и конкретния размер на сумите, както и критериите за успех и доход. Нови правила ще има и за определянето на общия бюджет на училището за стипендии. Те ще са обвързани с възможностите на държавния бюджет, заложен за съответната година.

От 2014 г. парите за стипендии на училищата ще могат да бъдат обвързани и с резултатите от матурите, както и със социално-икономически и демографски особености на общината, свързани с достъпа до образование. Повече за критериите се очаква от МОМН.

Коментари във Facebook