Учители

Вчера бе открита VІ национала конференция „ИТ в образованието – необходима инвестиция в бъдещето”

На 27 април 2009 г. бе открита VІ национала конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”, организирана ежегодно от Майкрософт България. Конференцията бе открита с встъпителни речи на г-н Огнян Киряков – управляващ директор, Майкрософт България, г-н Пламен Вачков – председател на ДАИТС, заместник-министърът на образованието и науката г-н Кирчо Атанасов, г-жа Минчева – директор на дирекция „Образование” в Столична община и г-н Тони Бъкби – директор на Британски свет в България.
 
В речта си г-н Киряков отбеляза следните факти за дейността на Майкрософт в сферата на българското основно и средно образование:
 • Световната програма на Майкрософт „Партньори в познанието” стартира в България през 2003 г. Програмата е създадена да увеличи използването на информационните технологии в училищата и по този начин учениците и учителите да имат възможност да разкрият своя пълен потенциал.
 • В първите пет години от съществуването на програмата у нас в българското средно и основно образование са инвестирани 800 000 долара.
 • В следващите три години в българските училища ще бъдат инвестирани 1 000 000 долара съгласно подписан меморандум с Министерство на образованието и науката (МОН).
 • На провелата се на 25 и 26 април 2009 г. „Панорама на професионалното образование”, организирана от МОН Майкрософт България получи наградата „Инвеститор в Бъдещето” за постижения в професионалното образование.
 • За 6 г. са обучени над 20 000 български учители по програми, разработени от експерти и учени с финансовата подкрепа на Майкрософт.
 • Всички български училища могат да използват по специализираните програми на Майкрософт за образователни институции най-новите продукти на компанията, а именно операционна система и офис приложения.
 • Всеки български учител може да инсталира операционна система и офис приложения на домашния си компютър, за да подготвя учениците си.
 • Над 30 училища са членове на програмата Академия за информационни технологии на Майкрософт и учителите и учениците в тези училища имат неограничен достъп до най-съвременното електронно учебно съдържание.
 • 20 училища се включиха пилотно в инициативата Live@edu, с която Майкрософт цели да предостави на училищата съвременни методи за управление на комуникациите, както и достъп на учениците до ред. най-нови софтуерни продукти на компанията.
 • Инициативата „Децата безопасно в Интернет”, която Майкрософт България организира за втора поредна година. За две години кампанията достигна до над 800 000 родители, учители и ученици в цялата страна. Миналата седмица беше закрита кампанията 2008-2009 г. Първоначално кампанията се състоеше в работа с децата, след това с родителите, а следващата година според г-н Киряков ще се състои в работа с учителите.
 • Българският проект „Пътешествие из България” спечели две награди на Европейския форум на учителите новатори, провел се през март тази година във Виена, Австрия.
 
Председателят на ДАИТС г-н Пламен Вачков отбеляза в речта си при откриването на конференцията, че от съществено значение за българското средно образование е да реши два проблема – осигуряване на персонални изчислителни средства за всеки ученик, а не групови, както сега и обучение на учителите, за да могат те да създават електронно учебно съдържание.
 
Г-н Вачков отбеляза, че броят на учениците в българското средно образование е 160 000 – 170 000 и че осигуряването на компютър за всеки ученик е значително по-лесно отколкото в Португалия, където до 2010 г. ще бъдат осигурени 500 000 лаптопа за учениците в страната, а Португалия е съизмерима с България по брой население и по територия. Председателят на ДАИТС съобщи също, че досега агенцията е направила три неуспешни опита за осигуряване индивидуални изчислителни средства за всички ученици.
 
Г-н Пламен Вачков посочи като пример за създаване на качествено електронно учебно съдържание, навлязло масово в образователната система съседна Румъния, където са проведени обучения на всички учители и конкурси сред тях за създаване от страна на преподавателите на електронно учебно съдържание. Според г-н Вачков също така е необходимо увеличаване на възможността учениците да участват в творческия процес при създаването на учебно съдържание.
 
Заместник-министърът на образованието и науката г-н Кирчо Атанасов отбеляза, че бъдещето на българското образование е в интегриране на информационните технологии в образованието и че това е световна тенденция. Г-н Атанасов посочи, че интегрирането на информационните технологии в образованието е от ключово значение поради това, че те превръщат обучението в интерактивно, което го прави значително по-ефективно и че съвременните методи на образование, състоящи се в учене и преподаване чрез ИТ, не само предоставят познания на учениците, но и формират в тях личностни качества.
 
Последната встъпителна реч при откриването на конференцията бе на директора на Британския съвет в България г-н Тони Бъкби. Британският е партньор на Майкрософт в инвестициите в образованието. Съветът инвестира в българското образование по международната програмата на организацията Skills@work. Skills@Work е проект на Британски съвет с участието на 19 страни, който насърчава интернационализацията на професионално образование и обучение в Югоизточна Европа и в Обединеното кралство. В основата на проекта е споделянето на добри практики и опит чрез схема за партньорства между колежи, за да се създаде възможност страните от Югоизточна Европа да развият професионални стандарти и учебни програми, които съответстват на нуждите на индустрията. Г-н Бъкби цитира казаното преди седмица от министър председателя на Великобритания Гордън Браун по време на конференцията „Дигитална Британия” в Британската библиотека, че страната трябва да инвестира в ИТ или ще изостане. На същата конференция министърът на икономиката на Великобритания Лорд Манделсън е заявил, че от ключово значение за икономическото развитие на страната е тя да стане изцяло дигитална. В този смисъл според г-н Бъкби от главно значение е връзката между образованието, уменията и инфраструктурата. Г-н Бъкби посочи, че учениците, обучавани чрез информационни технологии постигат по-високи изпитни резултати.
 
След откриването г-жа Силвия Кънчева, главен експерт в дирекция „Политика в общото образование“ в МОН представи новите образователни стандарти и програми в обучението по информационни технологии в училищата. Г-жа Любов Костова, ръководител Проекти и партньорства и г-жа Цветанка Панова, МЕНИДЖЪР Партньорски проекти в Британски съвет България представиха проектите за внедряване на ИКТ в образованието в България. Г-н Румен Трифонов – съветник на председателя на ДАИТС представи ИКТ инфраструктурата на България за наука и образование, целите на държавната политика в сферата на ИТ проектите на ДАИТС в сферата на науката и образованието. Представени бяха също така и най-нови технологии за образованието, а вторият и третият панел на конференцията бяха посветени съответно на детската безопасност в Интернет и на Microsoft Live@Edu за българските училища.
 
Очаквайте днес по-късно пълни подробности за презентацията, посветена на новите образователни стандарти и програми в обучението по информационни технологии в училищата, както и за останалите презентации, вкл. слайдовете в .ppt файлове.
 
Пълната програма на събитието е публикувана тук.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежата на учителите новатори – www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg.