Институции

ВТУ със свой филиал в Република Македония?

Международният славянски университет предоставя своята материална и учебна база в градовете Свети Николе и Битоля за нуждите на Великотърновския университет, който е разработил проект за свой филиал в Република Македония.

Ректорът на ВТУ проф. Христо Бонджолов и президентът на Международния славянски университет д-р Йордан Гьорчев подписаха споразумения за съвместно обучение по единни учебни планове и предоставяне на материална база в градовете Свети Николе и Битоля за филиал на българския университет в Македония.

Великотърновският университет кандидатства пред правителството на Македония за акредитация с три задочни магистърски програми – англицистика, регионално развитие и приложни компютърни науки. Същия проект ще бъде внесен за одобрение и в българското министерство на образованието и науката. След двустранното одобрение на проекта може да стартира набирането на кандидати и самото обучение.

Източник: novini.bg