Училища

ВТУ въвежда задължителни часове по български език

Великотърновският университет става първият в България, в който задължително ще се изучава български език, независимо от специалността, в която са прието студентите. Предметът ще се нарича „Български език и стил“ и се въвежда от новата учебна година.

Решението на Академичния съвет е хорариумът да са 30 часа упражнения в редовната и 15 часа в задочната форма на обучение.

„Въвеждането на новата учебна дисциплина е рядък случай в българската академична практика на националноотговорно мислене и проява на институционална грижа за повишаване на езиковата култура на кадрите с висше образование“, се казва в докладна записка на проф. Стоян Буров, ръководител на Катедрата по съвременен български език.