Ученици

Втори средношколски фестивал “Дъга над Дунав“ – Видин, 2016 г.

Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин, РИО Видин, Община Видин и Областен информационен център – Видин организират Втори средношколски фестивал „Дъга над Дунав“ – Видин, 2016 г.

Целта на конкурса е Популяризиране на културно-историческото наследство на европейските народи от поречието на река Дунав

Тема: Река Дунав – памет европейска!

Допуска се участие на средношколци, които творят в клубове и школи към средни училища, Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ), Центрове за работа с деца, Читалища, НПО, културни центрове и др.

Възраст на участниците: 14 + (ученици от 8-ми до 12-ти клас).

Творческите екипи се представят и състезават в следните тематични категории, представящи населени места, обекти и традиции по поречието на река Дунав:
А. Фотография
Б. Мултимедия
В. Изобразително изкуство

Краен срок: 10 май 2016 г.

Още информация