Ученици

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за изпълнители на клавирни творби от български композитори “Бъдещето на България

Начално базово училище “Михаил Лъкатник”-Бургас

 

 
 
Съорганизатори:

 

Министерство на образованието и науката
Регионален инспекторат по образованието-Бургас
Областна управа Бургас
Община Бургас
Училищно настоятелство към НБУ “М.Лъкатник”- Бургас

 
 
ОРГАНИЗИРАТ
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
 
за изпълнители на клавирни творби от
български композитори “Бъдещето на България”,
посветен на 24 май – Ден на славянската писменост и
българска просвета и култура.
 
СТАТУТ
 
1.Конкурсът ще се проведе 16.05.2009г. от 10.00 часа в залата на Областна управа-гр.Бургас,бул.”Христо Ботев”.
2.Право на участие: изпълнители на не повече от 11 навършенигодини от школи по изкуствата /без ДМШ към музикалните училища/, Общински детски комплекси, музикални паралелки от масови училища.
Участниците ще са разределени в 6 групи:
I група – Детски градини и ПДГ
II група – I клас
III група – II клас
IV група – III клас
V група – IV клас
VI група – клавирни дуа
Редът на явяване ще е по азбучен ред.
3. Конкусната програма включва 2 пиеси – с времетраене до 5 мин., задължително от български автори.
4. Жури: включва видни професионални музиканти и общественици. Ще има специално детско жури,което ще присъди своя награда във всяка възрастова група.
5. Награди:
Във всяка възрастова група ще бъдат присъдени специална,първа,втора,трета и поощрителни награди.
Всички участници ще получат грамоти.
Ще бъдат присъдени специални награди и от:
ü Българско национално радио
ü Ротари клуб “Приморие”-Бургас
ü Ротаракт клуб “Бургас-Пиргос”
ü Търговски комплекс “Пиргос стил”
ü Училищно настоятелство към НБУ “М.Лъкатник”
ü Музикалните педагози на НБУ “М.Лъкатник”
Връчването на наградите ще се състои 2 часа след приключването на конкурсната част
6. Такса правоучастие – 15 лв. за всеки участник
7. Краен срок за заявки за участие – 15.04.2009г.
 
Необходимо е да изпратите:
2. Служебна бележка от училище, удостоверяваща класа на участника.
3. Квитанция за внесена такса правоучастие от 15 лв.
         Заявките за участие изпращайте на адрес:
гр. Бургас 8000
кс. Славейков,  НБУ”М.Лъкатник”
Училищно настоятелство към НБУ ”М.Лъкатник”
Недялка Тодорова Господинова
 
Таксата за правоучастие от 15 лв. се внася по банкова сметка:
Училищно настоятелство към НБУ”М.Лъкатник”- Бургас
IBAN:BG38BFTB76301063914812 Булбанк АД-клон Бургас
 
Конкурсът ще се проведе в рамките на един ден. Организаторите осигуряват на 16 май обяд и не поемат ангажименти за пътни и нощувки на участници и преподаватели.
Внесена такса правоучастие на неявили се участници не се връща
Акустична репетиция ще се проведе на 15 .05.2009 от 17.00 часа в залата на Областна управа.
 
За допълнителна информация: Тел/факс директор: 58 87 99
пом.директор:58 87 95
канцелария:58 88 00
e-mail: lakatnick_bs@yahoo.com
 
Очакваме Ви и Ви пожелаваме успех!
 
От ръководството на училището