ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за изпълнители на клавирни творби от български композитори “Бъдещето на България

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за изпълнители на клавирни творби от български композитори “Бъдещето на България
Начално базово училище “Михаил Лъкатник”-Бургас

Съорганизатори:

Министерство на образованието и науката
Регионален инспекторат по образованието-Бургас
Областна управа Бургас
Община Бургас
Училищно настоятелство към НБУ “М.Лъкатник”- Бургас

 
ОРГАНИЗИРАТ
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
 
за изпълнители на клавирни творби от
български композитори “Бъдещето на България”,
посветен на 24 май – Ден на славянската писменост и
българска просвета и култура.
 
СТАТУТ
1.Конкурсът ще се проведе 16.05.2009г. от 10.00 часа в залата на Областна управа-гр.Бургас,бул.”Христо Ботев”.
2.Право на участие: изпълнители на не повече от 11 навършенигодини от школи по изкуствата /без ДМШ към музикалните училища/, Общински детски комплекси, музикални паралелки от масови училища.
Участниците ще са разределени в 6 групи:
I група – Детски градини и ПДГ
II група – I клас
III група – II клас
IV група – III клас
V група – IV клас
VI група – клавирни дуа
Редът на явяване ще е по азбучен ред.
3. Конкусната програма включва 2 пиеси – с времетраене до 5 мин., задължително от български автори.
4. Жури: включва видни професионални музиканти и общественици. Ще има специално детско жури,което ще присъди своя награда във всяка възрастова група.
5. Награди:
Във всяка възрастова група ще бъдат присъдени специална,първа,втора,трета и поощрителни награди.
Всички участници ще получат грамоти.
Ще бъдат присъдени специални награди и от:
ü Българско национално радио
ü Ротари клуб “Приморие”-Бургас
ü Ротаракт клуб “Бургас-Пиргос”
ü Търговски комплекс “Пиргос стил”
ü Училищно настоятелство към НБУ “М.Лъкатник”
ü Музикалните педагози на НБУ “М.Лъкатник”
Връчването на наградите ще се състои 2 часа след приключването на конкурсната част
6. Такса правоучастие – 15 лв. за всеки участник
7. Краен срок за заявки за участие – 15.04.2009г.
Необходимо е да изпратите:
2. Служебна бележка от училище, удостоверяваща класа на участника.
3. Квитанция за внесена такса правоучастие от 15 лв.
         Заявките за участие изпращайте на адрес:
гр. Бургас 8000
кс. Славейков,  НБУ”М.Лъкатник”
Училищно настоятелство към НБУ ”М.Лъкатник”
Недялка Тодорова Господинова
Таксата за правоучастие от 15 лв. се внася по банкова сметка:
Училищно настоятелство към НБУ”М.Лъкатник”- Бургас
IBAN:BG38BFTB76301063914812 Булбанк АД-клон Бургас
Конкурсът ще се проведе в рамките на един ден. Организаторите осигуряват на 16 май обяд и не поемат ангажименти за пътни и нощувки на участници и преподаватели.
Внесена такса правоучастие на неявили се участници не се връща
Акустична репетиция ще се проведе на 15 .05.2009 от 17.00 часа в залата на Областна управа.
За допълнителна информация: Тел/факс директор: 58 87 99
пом.директор:58 87 95
канцелария:58 88 00
e-mail: lakatnick_bs@yahoo.com
Очакваме Ви и Ви пожелаваме успех!
От ръководството на училището

Коментари във Facebook