Ученици

Втори национален конкурс за детско творчество “Великденско огънче в шепите си нося“

Четвърто ОУ „Христо Ботев“ гр. Лом в партньорство с УН „Феникс“ обявява Втори национален конкурс за детско творчество на тема „Великденско огънче в шепите си нося“.

В конкурса могат да участват ученици в две възрастови групи:

Първа група: първи – четвърти  клас
Втора група: пети – осми клас

учениците могат да бъдат членове на кръжоци, клубове и школи към читалища и други организации.

Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ, приказка или есе, до две машинописни страници в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като приложи лични данни: трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище, клас и телефон за връзка.

Краен срок: 14 април 1013 г.

Пълна информация за конкурса