Мнения

Втори конкурс за социални предприемачи “Промяната“

Инициативата на Reach for Change в България – ПРОМЯНАТА търси човека, който притежава иновативна идея, ентусиазъм, предприемачески дух и силна мотивация, за да реализира ПРОМЯНАТА за българските деца.

През 2015 г. програма ПРОМЯНАТА има две приоритетни теми. Заявките, свързани с тези теми ще бъдат разглеждани с допълнително внимание и интерес. Заявки, които нямат връзка с тях също ще бъдат разглеждани и могат да спечелят конкурса.
Двете приоритетни теми за 2015 г. са:

– Образование
– Използване на нови технологии за решаване на социални проблеми

В конкурса могат да се включат: Български граждани или граждани на други държави на възраст над 18 години, които имат официално разрешение да работят и живеят в България. Допуска се кандидатстване от името на организация с нестопанска цел, ръководена от социален предприемач, или лично от социалния предприемач като физическо лице. Кандидатите трябва да притежават високи лични качества и предприемачески дух; ясно и точно формулирани идеи, съответстващи на критериите за подбор на кандидатите; възможност да демонстрират начални стъпки за осъществяване на идеята.

В конкурса ще бъде избран един абсолютен победител, както и четирима други финалисти, които заедно ще бъдат включени в програмата за подкрепа на социални предприемачи, известна като „Инкубатора“ на Фондацията.

Абсолютният победител в конкурса ще получи 30 000 български лева под формата на целева финансова подкрепа за срок от една година, които могат да бъдат разглеждани като инвестиция в start-up. Всеки от останалите 4 финалиста ще получи по 7500 български лева под формата на целева финансова подкрепа за срок от една година, които могат да бъдат разглеждани като инвестиция в start-up.

Краен срок: 30 юни 2015 г.

Още информация