Училища

Втори конкурс за модернизация на учебната среда “Дигитална класна стая“

В Конкурса могат да вземат участие всички български държавни и общински училища. Всяко училище може да участва само с едно проектно предложение.

Наградата, предмет на настоящия Конкурс, е финансиране на проекти, насочени към използването на съвременни технологии за повишаване ефективността на образователния процес.

Наградният фонд на конкурса е 200 000 лв., като спечелилите проекти ще получат финансиране в размер до 90% от общата стойност на проекта. Максималната сума, която ще бъде предоставена за всеки печеливш проект, е 100 000 лв.

Краен срок: 15 юли 2016 г.

Още информация