Мнения

Вторият модул от форума на АБУЧ се проведе в Бачковския манастир

Вторият модул от годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина продължи с разглеждане на Бачковския манастир „Успение Богородично“. Откриване на Семинара беше направено от от Негово Високопреосвещенство митрополит средно и западноевропейски митрополит Антоний и игумена на манастира архимандрит Симон.

Прочетен беше поздравителен адрес от името на Пловдивски университет „П.Хилендарски“. Сред презентациите се представи д-р Адриана Любенова , член на УС на АБУЧ, асистент в ПУ „Паисий Хилендарски”.

Лекция на тема „Овладяване на българския език в условия на билингвизъм“ изнесе доц. д-р Румяна Танкова, декан на Педагогическия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Лекция на тема „Междукултурната комуникативна компетентност – „сливане на

хоризонти“  беше представена от  д-р Фани Бойкова. Презентация на тема „Иновации в управлението на българското училищно образование“ представи проф. д-р Галин Цоков, заместник-декан на Педагогическия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Лекция на тема „Нематериалното културно наследство като ресурс за съхранение и транслация на националната идентичност“  представи доц. днк Мария Шнитер.

След това програмата предвиждаше музикално-поетична вечер – проф. д-р Деворина Гамалова, Филм за „Образованието в римската провинция Тракия“, създаден от учители и ученици в българското училище „Асен и Илия Пейкови” в Рим.

Източник: abgschool.org