Ученици

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е на 29 август

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит по предмет по избор е на 29 август 2014 г. (петък).  Номерът на варианта ще бъде изтеглен в 7:00 часа, в залата на V етаж на МОН, и ще важи за всички предмети.

Най-предпочитаният изпит за втора задължителна матура е по предмета „География и икономика“, следван от „Биология и здравно образование’.

Най-малко зрелостници са заявили, че избират да положат втори задължителен държавен изпит по химия, немски, испански и френски език.

На 1 септември 2014 г. (понеделник) е държавният зрелостен изпит по желание. Вариантът ще бъде изтеглен в 7:00 часа в Пресцентъра на МОН.

Държавните зрелостни изпити започват в 8 часа и продължават 4 астрономически часа, а за зрелостници със специални образователни потребности – 6 часа. В деня на изпита зрелостниците трябва да се явят в сградата, в която предварително са разпределени, с документ за самоличност и със служебната бележа за допускане до ДЗИ, да предадат мобилните си телефони на квесторите, да заемат местата си поне 15 минути преди началото и да не напускат залата по-рано от 1 час след началото на ДЗИ.  Много важно изискване е зрелостниците да носят и да ползват химикалка, която пише с черен цвят.

Скалата за преобразуване на точките в оценки се запазва такава, каквато бе и на зрелостните изпити през май 2014 г.:

до 22,5 точки оценката е „слаб“,

от 23 до 40,5 точки вкл. е „среден“ (3,00-3,49),

от 41 до 58,5 точки вкл. е „добър“ (3,50-4,49),

от 59 до 76,5 точки вкл. е ‘много добър“ (4,50-5,49),

от 77 до 94,5 точки вкл. е ‘отличен’ (5,50-5,99),

от 95 точки до 100 точки оценката  е отличен 6.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще се обявят до 12 септември 2014 г.