Учители

Втора кампания по набиране и подбор на кандидати по програмата “Заедно в час“

В момента се провежда втората кампания по набиране и подбор на кандидати по програмата „Заедно в час“, информират авторите на проекта, цитирани от Агенция Фокус. Крайният срок за подаване на кандидатури е 20.03.2012 г.

Началото на идеята бе поставено преди година и от 250 кандидати 22-ма бяха избрани да упражняват учителската професия. Те преминаха с отличен резултат през трите етапа на подбор в първата за 2011-2012 кампания за набиране на кандидати за учители.

Както и миналата година, успешните кандидати са с разнообразен профил. От получилите оферта 32% са завършили Софийския университет, следват Пловдивският университет и Нов Български университет.

Двама от оферираните (9%) са завършили университети извън България и един – Техническия университет в София.

Има успешни кандидати от Великотърновския университет, Американския университет в България и Тракийския университет. Различни са и специалностите на получилите оферти – биология, химия, физика, география, история, българска филология, психология, специална педагогика, математика, различни икономически профили, технически специалности.

Двама от тях са получили бакалавърска степен в чужбина – по един във Великобритания и САЩ.

На снимката: Евгения Пеева, Изпълнителен директор на фондация „Заедно в час“