Ученици

Втора дата за изпита след 7 клас през есента

Работи се за създаване на втора изпитна дата за седмокласници със здравословни или други сериозни проблеми, които не са им позволили да се явят на редовното национално външно оценяване. Целта е тази възможност да се даде още от следващата учебна година, като датата ще е най-вероятно през месец септември. Предстои да се детайлизират условията и документите, които учениците ще трябва да предоставят.

Идеята е тези деца, които се явяват на допълнителната дата, да се състезават за незаетите места от редовния план-прием, но ще се прави анализ при всеки индивидуален случай. Министър Цоков поясни, че те ще могат да влязат в съответно училище само ако успеят да достигнат бала, с който учениците са приемани по време на редовните класирания.

“При форсмажорни ситуации, както бяха наводненията през тази година, ще се издава заповед за провеждане на изпита след 7 клас на друга дата”, каза още министър Галин Цоков. Той съобщи, че критериите за оценка на есето за държавния зрелостен изпит и преразказа на националното външно оценяване ще бъдат публично оповестени. “Целта е всички родители и ученици да знаят по какви критерии работят оценителите, за да повишим и доверието в този процес”, обясни проф. Цоков.

Източник: МОН