Училища

Втората изпитна сесия в СУ започна днес

Днес бе даден старт на втората изпитна сесия в Софийския университет. Програмата влкючваше кандидат-студентски изпити по География на България и Физика.

Желаещите да се явят по география държаха изпит по материали от десети клас и от пособията за ЗИП в 12-ти клас на СОУ.

От СУ изрично обявиха, че ще се ползват статистическите данни за населението и стопанството на страната от 2007 до 2010 г. Кандидатите седнаха в 9:00 ч., а края на изпита беше сложен четири часа по-късно.

В 14:00 ч. започна и изпитния тест по физика, който също беше с продължителност четири часа. Състоеше се от тест и една задача върху материали по физика за средните общообразователни училища.

Задачата има за цел да се провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем.

Тестът е съставен от 20 въпроса, обхващащи всички дялове на физиката.

Двете големи препитвания по български език и по история са съответно на 9 юли и на 13 юли.

От 21 юни започва електронното подаване на документи за участие в кампанията за класиранията, съобщиха от висшето училище. Всеки, който иска, може да „внесе“ молбата си на сайта на СУ online.uni-sofia.bg, с линк от главната страница на вуза www.uni-sofia.bg.

Тази година СУ „Св. Климент Охридски“ ще приеме около 7 000 нови студенти.