Училища

Всяко училище ще решава само как да използва парите за допълнителна подкрепа

Предоставя се възможност всяко училище само да прецени как да използва средствата, отпуснати за обща и допълнителна подкрепа. Това каза Ели Тричкова, началник на отдел „Организационни дейности“ в дирекция в Министерство на образованието и науката, по отношение на отпуснатите близо 3 млн. лв. от ведомството на училища и детски градини.

„Подкрепата включва консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните такива; за екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, както и за допълнително възнаграждение на специалисти, които работят в екипите по Механизма за съвместна работа на институциите за обхват и задържане на децата и учениците в задължителна училищна възраст в образователната система“, обясни Тричкова.

По думите й средствата също така могат да се използват за допълнително обучение на учебни предмети, за допълнителни модули за децата, които не владеят добре български език от детските градини, за занимания по интереси. Парите могат да се използват още за кариерно ориентиране на учениците, за дейности по превенция на насилието и преодоляването на проблемното поведение и др. Общата и допълнителна подкрепа е разписана в Закона за предучилищно и училищно образование, предаде „Фокус“. Средствата, които се отпускат сега, са за периода септември 2016 г. до април 2017 г., каза още Ели Тричкова.

Източник: actualno.com