Учители

Всички учители в единен регистър

Всички учители у нас ще бъдат вкарани в общ електронен регистър, предвижда Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри, която беше разработена от Министерството на образованието и науката и получи одобрение на заседание на Министерския съвет.

Целта на Стратегията, която се прави за пръв път е да се върне авторитета на учителската професия, информира „Стандарт“.

До момента такъв регистър няма и това пречи на точната статистика например за това колко от завършилите педагози действително упражняват професията си.

В него освен дипломите им ще се вписва и участието в обучения, което вече ще носи на педагозите определен брой точки. Всяко участие в квалификационен курс ще им дава бонуси, които могат да се отразяват и върху заплащането, обясни министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

По последни данни, въпреки десетките милиони от европейски програми в последните години, от обученията са се възползвали нищожен процент от учителите у нас.

С регистъра ще стане ясно и какво педагозите трябва да надграждат, кой от тях участва активно в обучения и кой не се е включвал.

До момента статистиката сочи, че едва всеки десети учител е вземал участие в някакво краткосрочно обучение. Процентът на педагозите, които трупат знания и след завършването на университета, е намалял след 2012 година.

За първи път квалификационни точки ще носи и самостоятелното учене, например курсове в интернет. Самите институции, които обучават, също ще бъдат въвеждани в регистър.