Училища

Всички училища по изкуствата ще правят свои изпити

Всички училища по изкуствата ще могат да правят изпити за проверка на способностите. Това предвиждат промени в наредбата за организацията на дейностите в училищното образование, публикувани за обществено обсъждане. Досега тези изпити бяха възможни само по изобразително изкуство, а занапред ще могат да се правят по всички специалности от професионално направление „Изкуства“ с решение на педагогическия съвет на съответното училище.

Подобни казуси възникнаха миналата година заради новия училищен закон, който предвижда приемът да се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване, като бяха предвидени само три изключения – за училищата с профил изобразително изкуство, музика и спорт.

Други промени в същата наредба целят да предотвратят създаването на сегрегирани училища в ромските гета. Според промяната принципът на уседналост няма да се прилага, когато има опасност да доведе до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромският. В такъв случай тези деца могат да се насочват към други училища при заявено желание на родителите.

Трета промяна пък регламентира практика, която се прилага във все повече общини – предложенията на директорите относно броя на местата за обучение по професии да се съгласуват с местен работодател или с местен орган на национално представителна организация на работодателите, който е член на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие.

Източник: segabg.com