Ученици

Всички ученици влизат в електронен регистър

Всички ученици ще бъдат вкарани в електронен регистър с цел да се следи миграцията им от едно в друго училище или от една в друга държава, предвиждат от МОН.

Относно професионалното образование у нас стратегията за учене през целия живот предвижда въвеждане на дуалната система и признаване на кредити от техникумите във висшите училища. Това значи, че ако студентът е учил даден предмет в професионалната гимназия, изученото ще му се зачита и в университета, при условие че следва специалност, близка до тази, която е учил в техникума.

Друг проблем, отбелязан в стратегията, е недостигът на кадри в областите информатика, техника, производство и преработка и архитектура и строителство.

В стратегията е записано, че до 2020 година 60% от висшистите у нас трябва да са завършили именно тези приоритетни професионални направления. пише „Монитор“.