Ученици

Всички заедно в първи клас

Тръгването на училище е много специален момент във връзката на детето с родителите и големия свят. Това е моментът, в който се поставя на изпитание нашата способност като възрастни да изградим отношения, които да подкрепят и стимулират детето да открива света. Урокът, който научихме в годините на противопостяване между семейството и училището, е, че големите губещи в този конфликт са децата. Тръгването на детето в първи клас е подходящо време да поставим началото на отношения на добронамереност и сътрудничество между всички възрастни, да забравим за надписа „Родителите дотук“ на вратите на някои училища, да превъзмогнем недоверието си един към друг. Затова за втора поредна година Асоциация Родители с подкрепата на VIVACOM fund издава Наръчник за родители на първокласници „Добре дошли в училище, родители“, който е предназначен за всички първокласници в София, Пловдив, Варна и Стара Загора.

Книжката е покана за диалог между семейството и училището – тя по-скоро поставя въпроси, отколкото дава отговори. Този подход не е избран случайно – всяка училищна общност се изгражда и укрепва именно в търсене на собсвени отговори на общовалидните въпроси.

Екипът на Асоциация Родители споделя своя опит от преживяното по различни болни теми – от агресията до джобните пари, от училищните тоалетни до използването на мобилните телефони и интернет, от домашните до приемането на различните от нас – но приканва родителите и учителите да стигнат до собствени решения по тези въпрос.

Статистиката отчита през тази година за пръв път нарастване на броя на първокласниците в контраст с непрекъснатия спад през последните 15 години. Готови ли сме да ги посрещнем? Сигурни ли сме, че всяко седем годишно дете ще тръгне на училище? Колко от днешните развълнувани първокласници нямат да завършат дори 4 клас? Докъде се простират отговорностите на семейството, на училището, на държавата? Кой си нашите приоритети като общество? Все въпроси, на които предстои тепърва да дадем отговор.

Наръчникът за родители на първокласници е кратка фраза от големия разговор за българското училище. Надяваме се, че този разговор ще се състои.

За повече информация Асоциация Родители