Ученици

Все по-малко отпадат по семейни причини

През последните години относително постоянен е делът на учениците, отпаднали от образователната система по семейни причини. През миналата учебна година броят им е общо 8 769 души, като намаляват със само 2% спрямо предходната. Намалението спрямо учебната 2002-2003 г. обаче е от 26,7%.

Същевременно все повече деца напускат училище, за да заминат заедно с родителите си в чужбина. През миналата учебна година напусналите училище заради емиграция са 5 222 – с 2,7% по-малко спрямо предходната, но с 82,3% повече в сравнение с преди 10 години.

През миналата учебна година най-много ученици са напуснали образователната система в Южния централен район на България – 2 773, като област Пловдив е лидер в негативната класация с 1 434 ученици. В Североизточния регион от училище са се отказали 2 099 души, в Югоизточния – 1 935 души, в Северозападния – 1 890 души, в Югозападния – 1581 души, а в Северния централен – 1 411 души.

Източник: dnes.bg