Учители

Все повече учители намират препитание в държавни институции

Все повече са учителите, които намират работа и препитание за себе си и семействата си като търсят, намират и започват работа в държавни институции – агенции, на различни нива-изпълнителни, държавни и други, министерства и ведомства.

Експерти-наблюдатели на социалните процеси твърдят, че много от учителите се насочват към такава именно работа по две основни причини. Първата е, че преподавателите са свикнали на административна работа по силата на обективните обстоятелства и работата в държавната администрация не им е чужда, справят се успешно с поставените им задачи и постигат наистина добри резултати.

Втората причина е, че заплащането в държавната администрация вече сякаш е по-добро и сигурно от това в частния сектор, където като се прибави и несигурността в заплащането, и въобще слабата сигурност на работата като такава, нещата се променят драстично в полза на работата „за държавата“!

Учителите са научени и на дисциплина, и на ред, което особено високо се цени в държавните структури, когато те постъпят на работа там. Това е предимство, което повечето административни ръководители ценят и именно заради това все повече преподаватели започват работа именно на такива места. При това те относително бързо навлизат в спецификата на работата, като в същото време са инициативни, работливи и иновативни, което е допълнителен бонус за това те да бъдат предпочитани за държавна работа на различни нива, съобразно експертизата им.

За какво трябва да се замисли ръководството на образователното ведомство…!? Първо, то трябва да си даде поне относително ясна сметка за това, че кадрите ще изтичат, докато заплащането е повече от мизерно, съобразно обема и количеството работа, която учителите се налага да извършват всеки ден. На второ място трябва да се обърне основно внимание върху натовареността на преподавателите и цялата, понякога напълно излишна, дори – вредна бумащина, с която те са натоварени по време на работа.

Това наистина изгражда определени и необходими умения за работа с документи и документооборот, но не допринася с нищо, за каквато и да било добавена стойност в цялостния процес на работата им в училище.

Ако поне тези два проблема-заплащането и натовареността бъдат разрешени, изтичането на кадри-подготвени преподаватели, към държавните ведомства ще бъде преустановено, твърдят наблюдатели.

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg