Училища

Все повече училища и детски градини навлизат в „облака“

Ерих Кестнер, като всички гении, е видял бъдещето много преди то да се случи. Авторът на “Летящата класна стая” е успял в едно заглавие да обобщи бъдещето на училището, когато облакът ще е неговото основно място за работа, съхранение, игри и задачи. За да бъде интересна за учениците и да ги развива в съответствие с изискванията на времето, мястото на класната стая вече е в технологичния „облак“ и това е факт за десетки училища в България, благодарение на съвременното им управлениеи на партньори като Виваком.

Компанията разработва проект, свързан с навлизането на технологиите в учебните заведения, което ги превръща в смарт училища, още от началото на 2016 година. Нарича се „Smart School“, и на практика е цялостно решение за „умно“ и технологично училищно управление. Решението, което Виваком е разработила, включва всичко необходимо – телеком среда, интегрирана образователна платформа, възможност за пълно или частично финансиране за оборудване, таблети за учениците, online система заизпитване и обратна връзка чрез тестове и анкети, а също така обучение на преподавателите на място.

Основна цел на проекта е иновациите да навлязат в българските училища и детски градини, улеснявайки работата на преподавателите и допринасяйки за по-успешното развитите на децата на България. Използването на облачните технологии за образование в други европейски страни отдавна е навлязло дори в най-отдалечените населени места. Какво представлява виртуалната класна стая в България? Интеграция на различни облачни платформи за преподаване, които предоставят широки възможности както за преподавателите, така и за децата, учениците и студентите. Платформите позволяват да бъдат използвани както за подпомагане на учебния процес в час, така и за дистанционно обучение.Като част от решението компанията осигурява интернет с достъп единствено до образователната платформа и ограничение на свободен достъп до интернет.

До момента над 200 детски градини и  училища използват решения, развити и въведени от Виваком. Много преди да стартира този проект,голяма част от българските училища, детски градини и университети използват услуги на Виваком. Сега вече към тях телекомът  предлага и web-базирани облачни технологии, които могат свободно да се ползват с таблети, дори и с такива с базови функционалности. През тази година компанията въвежда принципно нов подход при управлението на облачните образователни услуги, базиран на информационна система за управление на образователните бизнес процеси и разработена съгласно българското законодателство.

Сътрудничеството с Виваком в областта на образователните облачни услуги създава безопасна онлайн среда, подобрява комуникацията между преподаватели и ученици, предлага интересен и иновативен подход за получаване на знания чрез аудио и видео файлове, които провокират децата да бъдат креативни и да търсят допълнителни знания извън класната стая.

„Най-ценно при използването на иновативните технологии е възможността, която те дават на децата да използват натрупаните знания и така да се развиват адекватно в областта, която желаят“, споделя Ивелина Петрова, старши специалист във Виваком и един от отговорните за развитието на проекта служители. „Само преподаването на материала, предвиден за определения клас, не е достатъчен за учениците. Една класна стая на бъдещето би била изпълнена с дискусии  и обмяна на знания и опит между преподаватели и ученици“, добавя тя. А това би допринесло за по-задълбочени знания и нещо повече – за осъзнато учене.

Компанията подготвя и индивидуални предложения към университетите в страната. В момента вече има реализиран проект в един от университетите, който включва изграждане на интерактивна зала за преподаване чрез live streaming и пълна интеграция на Office 365 на университетската информационна система.
Какво включва крайното решение за всяко едно училище:
• Интернет услуга и прилежата към нея Wi-Fi архитектура;
• Индивидуална интеграция на всяко учебно заведение към облачните платформи;
• Осигуряване на неограничена мобилна свързаност през защитена интернет среда, даваща възможност за ползване на крайните устройства единствено за образователни цели;
• Крайно оборудване и хардуер;
• Софтуер – Office 365 ;
• Обучение за нуждите на учители, което се финансира от Виваком;
• 24/7 център за поддръжка от страна на Виваком;
• Безвъзмездно предоставяне на таблети от страна на Виваком, като част от цялостното предложение за създаване на интерактивна класна стая

Допълнителни възможности:
• Електронен бележник– онлайн базирана платформа с информация за развитието на всеки ученик индивидуално: оценки, oтсъствия и забележки, домашни работи, дневна и седмична програма, съобщения от директора и др. с достъп през различни видове крайни устройства, включително и мобилен телефон;
• Е- Learning –  софтуерни продукти, позволяващи онлайндостъп до електронни помагала с интерактивно съдържание по всички общообразователни предмети и осигурен достъп чрез таблет, компютър, мобилен телефон;
• Интерактивни информационни таблас възможност за мултимедийни презентации, улесняващи работата на преподавателя при едновременна работа с компютъра;
• Wi-Fi зони в учебните заведенияс цел улеснен достъп на ученици и учители до учебно съдържание

Облачната платформа улеснява администрацията на училището и преподавателите. Повишава имиджа на образователната институция. Дава нов и модерен подход в получаването на знания, като същевременно подобрява комуникацията между преподаватели и обучаващи се по иновативен начин.С нея учителите могат сами да създават онлайн тестове и анкети за минути и по време на учебния час. Осигурява се комуникация в реално време с родителите и онлайн събрания без ограничения, дори и уеб конференции.  Виваком осигурява защита на информацията, включително управление на правата и защита от загуба на данни за мейлите в електронната поща. Ученици и учители могат да работят съвместно върху общи файлове или да обменят такива с лекота. 
В детските градини усвояването на материала става по лек и забавен начин онлайн, чрез мултимедийни игри и тестове, и чрез текст и аудио, който разгръща потенциала на всяко дете. Плаформата може да помага и при образованието на деца със специални грижи или с девиантно поведение. Образователните материали са внимателно подбрани и обработени, така че да бъдат разбираеми и без затруднения детето да добива нови знания и умения.